Udmeldelse af antennelauget

Stofa overtager antennelauget fra d. 1/10-2021

Alle eksisterende medlemmer opsiges automatisk.

Husk derfor at få valgt en anden TV / Internet løsning.

 
Bestyrelsen får nogen henvendelser vedrørende proceduren for udmeldelse, og vi har valgt her at gengive vedtægternes §5 som omhandler udmeldelse.

Ethvert medlem kan udmelde sig af foreningen med 3 måneders skriftlig varsel, senest 30/6.
Det vil sige mindst 3 måneder før kontingent opkræves.

Vedtægterne er fra 2009 og blev omdelt til alle medlemmer, så vi håber, at ved salg af ejendomme, at vedtægterne overdrages til køberne.

Vedtægterne kan desuden downloades HER.

Udmeldelsen sker via mail eller pr. brev til antennelaugets kasserer.
Kontaktoplysninger findes findes her eller i højre side af denne side.
 
13. oktober 2011
Med venlig hilsen
BESTYRELSEN
  Sidst ændret: 25-04-2022 08:49:41

Lukket for kommentarer.